Hotline 24/7: 0969170453

KHUYẾN MẠI LẮP ĐẶT MẠNG CÁP QUANG FPT

GÓI CƯỚC SUPER 30
 • Tốc độ: 30 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000 đ
 • TT 06 tháng tặng 01 tháng
 • TT 12 tháng tặng 02 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Chỉ áp dụng ngoại thành Hà Nội

GÓI CƯỚC SUPER 80
 • Tốc độ: 80 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000 đ
 • TT 06 tháng tặng 01 tháng
 • TT 12 tháng tặng 02 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Áp dụng toàn Hà Nội

GÓI CƯỚC SUPER 100
 • Tốc độ: 100 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000 đ
 • TT 06 tháng tặng 0 tháng 
 • TT 12 tháng tặng 02 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Áp dụng toàn Hà Nội

GÓI CƯỚC SUPER 150
 • Tốc độ: 150 Mbps
 • Phí hòa mạng: 330.000 đ
 • TT 06 tháng tặng 01 tháng
 • TT 12 tháng tặng 02 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Áp dụng toàn Hà Nội

  

SUPER 30 + FPT TV
 • Tốc độ: 30 Mbps
 • Truyền hình 180 kênh SD và 50 kênh HD
 • TT 06 tháng tặng 01 tháng
 • TT 12 tháng tặng 04 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Trang bị đầu thu miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt

SUPER 80 + FPT TV
 • Tốc độ: 80 Mbps
 • Truyền hình 180 kênh SD và 50 kênh HD
 • TT 06 tháng tặng 01 tháng
 • TT 12 tháng tặng 04 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Trang bị đầu thu miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt

SUPER 100 + FPT TV
 • Tốc độ: 100 Mbps
 • Truyền hình 180 kênh SD và 50 kênh HD
 • TT 06 tháng tặng 01 tháng
 • TT 12 tháng tặng 04 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Trang bị đầu thu miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt

SUPER 150 + FPT TV
 • Tốc độ: 150 Mbps
 • Truyền hình 180 kênh SD và 50 kênh HD
 • TT 06 tháng tặng 02 tháng
 • TT 12 tháng tặng 04 tháng
 • Trang bị modem miễn phí
 • Trang bị đầu thu miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt

  

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi nhận được thông tin đăng ký!

TIN TỨC KHUYẾN MẠI

  

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN